Sunday, November 1, 2020

ඇමරිකන් ආර්ථිකය 33%කින් වර්ධනය වෙයි!


මේ වසරේ තෙවන කාර්තුව තුළ ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය 33.1%ක වේගයෙන් වර්ධනය වී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකන් ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන්නේ 2-3% අතර වේගයකින්. ඒ අනුව බැලූ බැල්මටම මෙය ඉතා දැවැන්ත ආර්ථික වර්ධනයක් වුවත්, මෙහිදී සිදු වී තිබෙන්නේ පෙර කාර්තුවේදී සිදුවූ ආර්ථික පසුබෑම ආපසු හැරවීමයි. ආර්ථික අවපාතයකින් පසුව ආර්ථිකය වේගයෙන් වර්ධනය වී සිදු වූ හානිය ආවරණය කර ගැනීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයයි. වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රනය මනාව ක්‍රියාත්මක වේනම්, ඒ සඳහා රජය මැදිහත් වීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් නෙමෙයි.

කෝවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් ගත් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් දෙවන කාර්තුව තුළ ඇමරිකන් ආර්ථිකය 31.4%කින් හැකිළුනා. ඊට පෙර පළමු කාර්තුව තුළදීද 5.0%කින් හැකිළුනා. ඒ නිසා, මේ 33.1% ක වර්ධනයෙන් පසුවත් ඇමරිකන් ආර්ථිකය 2019 වසර අවසානයේදී පැවති මට්ටමට පැමිණ නැහැ. එහෙත්,  2019 අවසානයට සාපේක්ෂව ආර්ථිකයේ ප්‍රමාණය මේ වෙද්දී කුඩා වී තිබෙන්නේ 3.4%කින් පමණයි. ඒ වගේම, ශීත සෘතුවේ කෝවිඩ් දෙවන රැල්ල නැග එන විට නැවතත් ආර්ථික කටයුතු සීමා කරන්නට සිදු විය හැකි නිසා, වසරේ සිවුවන කාර්තුව තුළ මේ අඩුව පිරවෙනු ඇතැයි එතරම් බලාපොරොත්තු තැබිය නොහැකියි. 

අප්‍රේල් මාසයේදී 14.4% මට්ටමට ඉහළ ගිය ඇමරිකාවේ විරැකියා අනුපාතයද මේ වන විට 7.9% මට්ටමට අඩු වී තිබෙනවා.
Tuesday, September 29, 2020

ලංකාවේ ණය අවදානම C කාණ්ඩයට!


මූඩීස් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අවදානම් ශ්‍රේණිය B2 මට්ටමේ සිට Caa1 මට්ටම දක්වා පහත හෙළා තිබෙනවා. C කාණ්ඩයට වැටීම සැලකෙන්නේ රටක් බංකොලොත් වී ණය ආපසු නොගෙවා පැහැර හැරීමට ඉතාම ආසන්න තත්ත්වයක් ලෙසයි. මේ මට්ටමේ අවදානමක් ඇති සේ සැලකෙන රටවල් තිබෙන්නේ තවත් හත අටක් පමණයි.

මේ තීරණයට හේතු ලෙස මූඩීස් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු අතර ගෙවිය යුතු විදේශ ණය ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව විදේශ සංචිත රට තුළ නොමැති වීම, රජය විසින් ආනයන පාලනය කරා යොමු වීම හා ඒ හේතුවෙන් කාලයක් යන තුරුම රටේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පැමිණීමේ ඉඩක් නොපෙනීම, රාජ්‍ය ණය අර්බුදයට විසඳුමක් දීම සඳහා ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රමුඛතාවයක් දී ඇති බවක් නොපෙනීම, රජයේ ආදායම් අඩු වී වියදම් ඉහළ යාම ආදිය ඇතුළත්ව තිබෙනවා.

ඔක්තෝබර් මාසයේ කල් පිරෙන ඩොලර් බිලියනයක ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරය වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීමට නිල සංචිත යොදා ගනු ඇතැයි මූඩීස් ආයතනය විශ්වාසය පළ කරනවා. එහෙත්, ඉන් පසුව අයවැය හිඟය 8-9% මට්ටමට යාම, රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඉක්මවීම, විණිමය අනුපාතිකය කඩා වැටීම හා උද්ධමනය ඉහළ යාම වැනි අවදානම් මූඩීස් ආයතනය විසින් දකිනවා. 

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පහළ යාමත් සමඟම ලංකාව විසින් නිකුත් කර ඇති ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර වල ඵලදා අනුපාතිකද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. 

Friday, June 19, 2020

WAS THE CENTRAL BANK OF SRI LANKA SLEEPING DURING THE PANDEMIC?The media reported that His Excellency the President blasted the Central Bank officials during a meeting held at President’s Office on 15 June 2020. The core of HE’s talk was that the actions taken by the Central Bank during the past few months since the spread of the pandemic were par below what it should have been. IS THAT TRUE?

The Central Bank Objective

The Central Bank has two main objectives to fulfil; maintain low inflation and maintain financial system stability. The focus of this piece is on the former, which is responsible for state of economic activity. Majority of the central banks around the globe has one core objective: maintain low inflation. Accomplishing this objective has wide range of benefits; the foremost being that it creates an environment to have sustainable economic growth. The CBSL was able to maintain low inflation during the past decade, using its main tool, the interest rate. The value of maintenance of low and stable inflation prevails when it is not observed. For example, recently, the lack of low inflation required the country Zimbabwe to abandon local currency and adopt US dollars, amidst many other economic hardships experienced by the general public.

So, if the CBSL was successful so far of its objective of price stability, why blame. HE’s claim was that the CBSL did absolutely nothing during the pandemic to support economy. In such a context, as HE rightly points out a central bank’s role is to pump sufficient money to the financial sector at appropriate levels for the economic revival. Did not the CBSL do that?

So the CBSL has done nothing during the pandemic until 15 June 2020?

The CBSL recognised immediately the will be impact of the pandemic, where it published in a press release on 30 January 2020 which was praised by international media working on central banking (centralbanknews.info) as the CBSL was the first central bank to mention economic impact of COVID-19 spread. Since then, until 14 June 2020, the CBSL has carried out a series of measures to support the economy. First and foremost, the CBSL excessively supported the government by carrying out a Treasury bill purchasing programme, which purchased (or printed new money) at unprecedented levels of around Rs. 240 billion (or 1.5% of GDP) worth Treasury Bills. Treasury bill is government’s short term financing method, the CBSL purchase helped the government to honour its short term financing responsibilities and also reduce cost of debt. Treasury bill interest rates dropped drastically with the CBSL purchasing programme. The CBSL reduced policy interest rates by 1.5% and reduced statutory reserve requirement ratio by 1% releasing around Rs. 60 bn to the banks to loan out and provided ample money to the market through central bank open market operations. By 14 June, banks had excess money of around Rs. 100 bn which could be loaned out to the private sector. Also, the CBSL capped pawning related loans at 12% and imposed caps on credit card advances. In addition, the CBSL provided Rs. 27.5 billion towards a 4% working capital loan programme of Rs 50 billion, where the remaining balance was to be provided by the government.

Below table summarises major money and interest related actions taken by the Central Bank during the pandemic:

Some of the policies implemented by the Central Bank during the PandemicDate Action Outcome
30-Jan Cut interest rates by 0.5% Lower market rates
30-Jan Credit support to SMEs More loans to SME sector
Since March Treasury Bill Purchasing Programme Released Rs. 240 bn (or 1.5% of GDP) to the Government
17-Mar Cut interest rates by 0.25% Lower market rates
17-Mar Lower SRR by 1% Release Rs. 60 bn to the banks to make loans
27-Mar Rupees 50 Billion working capital loans at 4% More loans to SME and other sectors
3-Apr Cut interest rates by 0.25% Lower market rates
27-Apr 12% maximum interest rate on Pawning Lower market rates
11-May Cut interest rates by 0.50% Lower market rates


Why the CBSL could not provide these easing measures and more, at once?

The CBSL makes decisions based on data. The management analyses available information and makes decisions. The difficulty in central bank decision making is that the realisation of full impact of the decisions may take more than two years. For example, excessive lowering of interest rates or provision of fresh money to the economy, may lead to unwarranted price hikes in few years time. Excessive money in the market at low interest rates makes easy private sector loans leading to excessive money in the economy than goods in the market. This simply inflates prices and if not handled carefully could lead to hyperinflation. Hyperinflation is simple excessive acceleration of prices of goods over time, too much money chasing too little goods! For example, a loaf of bread today priced at Rs. 50 could be doubled next day. This is exactly what Zimbabwe and many other countries experienced in the history, as mentioned at the beginning of the note. History repeats!

So why HE blames the Central Bank?

It appears that the President’s office was so busy with other things but had no time to update HE of the series of policy measures that the CBSL had already implemented during the pandemic as mentioned above. If he had to be known at least few of the above polices, he would have taken a different stance!

HE’s main point was the inability of CBSL’s financing of Rs. 150 bn working capital loan. If the government had enough leeway of borrowing, the CBSL would have bought more Treasury bills and finance the programme. However, unfortunately, the government has run out all the leeway!, and asking the CBSL to finance. The CBSL is governed by the Monetary Law Act. All the tools that the CBSL uses should be consistent with the law. Accordingly, as was told, weeks of discussions and deliberations had provided a complex way to finance the loans within the law, which was approved by the Central Bank’s board on 15 June 2020.

May HE the President recognises that the CBSL is not a regular government department but an institution which has a different mandate and expected to be independent of politically elected leaders for the benifit of the general public. However, this does not mean that the CBSL should not support government’s economic programme.

Why not the Central Bank become a part of the Finance Ministry, so HE has the full control of the proceedings and issue heaps of money to the economy?

Central banks around the world possesses some sort of independence from the government. But why? As mentioned above, the actions of central banks today affects fully in two or three years time. However, the politicians, who are in short political cycles want to stimulate the economy today by pumping money and be elected for the next term. Therefore, politicians want keep printing money without thinking of possible economic hardships in the medium term. The following Sinhalese old adage sumarises the situation: kakuluwa diya kelinne wathura natakan withrai!. Accordingly, central banks around the globe, including the CBSL, has been rightfully formed to be independent to a certain extent of the politically elected parties.

Conclusion

The CBSL had carefully implemented an array policies to lower market interest rates and pump money to the economy through various tools during the pandemic to revive economic activity. The stimulus packages provided to the economy overtime is expected to improve money circulation in the economy when the commercial banks commence making loans. The type of meetings that HE the President chaired releasing unnecessary pressure on the activities of the CBSL, would never help either the economy or the general public at large. The repercussions of non independence of the CBSL and pressuring printing of money excessively which is not consistent with economic conditions, could be devastating, primarily in terms of excessive hikes of prices of goods in years to come. All seem to have forgotten that inflation was well managed during the past decade or so and has taken it for granted! The educated and other people who are overjoyed by HE’s talk at the said meeting will realise the importance of careful handling of central bank decisions on a day that price stability is lost!

Once an American comedian Will Rogers mentioned in 1930’s “there have been three great inventions since the beginning of time: fire, the wheel and central banking”

-by a person who loves central banking
19 June 2020

(Copied)

Tuesday, April 28, 2020

ලංකාවේ ඉහළ මැදි ආදායම් තත්ත්වය ගිලිහේ!


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති 2019 වාර්ෂික වාර්තාව අනුව පෙර වසරේදී ඇමරිකන් ඩොලර් 3,968ක් වූ රටේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම ඇමරිකන් ඩොලර් 3,741 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා. රටේ ආර්ථිකය ජනගහණ වර්ධන වේගය ඉක්මවා වර්ධනය වී තිබියදී ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම මෙසේ පහත වැටීමට ප්‍රධානම හේතුව රුපියලේ අවප්‍රමාණය වීමයි.

රුපියල් වලින් බැලූ විට වසර තුළ රුපියල් 644,970 සිට රුපියල් 668,894 දක්වා ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායමේ වර්ධනයක් පෙනෙන්නට ඇතත් මේ වෙනසට උද්ධමනය හේතුවෙන් රටේ මිල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා සිදු වූ බලපෑමද ඇතුළත්. ලෝක බැංකුව විසින් ආදායම් මට්ටම අනුව රටවල් වර්ග කිරීමේදී නිර්ණායකය ලෙස යොදා ගන්නේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායමේ ඇමරිකන් ඩොලර් අගයයි.

නිදහස ලැබූ තැන් සිට අඩු ආදායම් රටක් වූ ලංකාව 1997 සිට පහළ මැදි ආදායම් කාණ්ඩයේ රටක් ලෙස හඳුනා ගැනුණා. ඉන් දශක දෙකකට වඩා වැඩි කාලයකට පසුව, 2018 වසරේ රටේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම මත පදනම්ව, 2019 වසර මැදදී ලෝක බැංකුව විසින් ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කළා. මේ උසස් වීම බලපාන්නේ 2020 වසරටයි. 2019 වසරේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම මත 2021 වසරේදී ලංකාව නැවතත් පහළ මැදි ආදායම් මට්ටමටම වැටෙන්නට නියමිතයි.

වසර 23කට පසු ලංකාව විසින් අමාරුවෙන් ලබාගත් තත්ත්වය එක් වසරක් ඇතුළත ගිලිහී යාම කණගාටුවට කරුණක්. ආපසු ඉහළ මැදි ආදායම් තත්ත්වයට යන්නනම් ජාතික ආදායමේ සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් සිදු විය යුතුයි. මහ බැංකුවේ පුරෝකථන අනුව 2020 ආර්ථික වර්ධනය 1.5% දක්වා අඩු වීමට නියමිතයි.

Saturday, April 18, 2020

පීබීට ගණන් වැරදිලාද?


ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ ඇති නිවේදනයකට අනුව ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර විසින් සිය මැයි මස වැටුප හා අනෙකුත් දීමනා සියල්ල ස්වේච්ඡාවෙන් රජයේ වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදලට බැර කර තිබෙන බව ජනාධිපතිවරයාට දන්වා තිබෙනවා. රජයේ හා අනුබද්ධ ආයතන වල සියළු සේවකයින්ගේ මුළු වැටුප් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න බව සඳහන් කරන ඔහු මේ සියලුම දෙනා තමන්ගේ වැටුපෙන් අඩක් රජයේ වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදලට බැර කළහොත් රජයට ලැබෙන වාසිය ගැන අපූරු කතාවක් කියනවා.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ මේ වන විටත් තිබෙන ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දරගේ ඉංග්‍රීසි බසින් පළ කර ඇති නිවේදනය අනුව සියලු රජයේ සේවකයින් විසින් ඔහු මෙන් තමන්ගේ මාසික වැටුපෙන් අඩක් රජයේ වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදලට බැර කළහොත් රජයේ වියදම් රුපියල් බිලියන 50කින් අඩු වී ආදායම්ද රුපියල් බිලියන 50කින් ඉහළ ගොස් රජයේ අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 100කින් පහළ යනවා. ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර යනු වසර ගණනාවක්ම ලංකාවේ අයවැය හදන්නට දායක වූ ප්‍රධාන පුද්ගලයෙකු නිසාත්, ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පළ වී තිබෙන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ නිසාත් මෙය මේ දවස් වල ප්‍රචාරය වන ඇතැම් විහිළු මෙන් තවත් විහිළුවක් ලෙස සලකන්නට බැහැ.

ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් මේ වගේ දෙයක් කියූ පමණින්ම පිළිගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට එකම රුපියල් බිලියන 50න් රජයේ වියදම් අඩු කරගන්නා අතරම ආදායම්ද වැඩි කරගෙන අයවැය හිඟය දෙගුණයකින් අඩු කර ගත හැකිනම් එය ඊට වඩා පහසුවෙන් කර ගත හැකි වෙනත් ආකාරත් තිබෙනවා. පහත තිබෙන්නේ ඒ සඳහා උපදෙස් මාලාවක්.

1. සියලුම රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් හා දීමනා 100%කින් වැඩි කරන්න. රජයේ වියදම් රුපියල් බිලියන 100කින් වැඩි වන නමුත් ආදායම් වැඩි නොවන නිසා අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 100කින් ඉහළ යනු ඇත.

2. මේ වැඩි කළ වැටුප් වහාම කප්පාදු කර එම මුදල්  රජයේ වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදලට බැර කරන්න. ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දරගේ තර්කය අනුව රජයේ වියදම් රුපියල් බිලියන 100කින් අඩු වී රජයේ ආදායම්ද රුපියල් බිලියන 100කින් වැඩි වනු ඇති අතර අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 200කින් අඩු වනු ඇත.

3. ඉහත (1) හා (2) පියවර කැමති වාර ගණනක් එක දිගටම කළ හැකිය. එසේ කරන වාරයක් පාසා අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 100කින් අඩු වනු ඇත.

මා දන්නා තරමින් පීබී කියන්නේ දක්ෂ හා පළපුරුදු පුද්ගලයෙක්. ඔහු මේ වගේ අත්වැරදි කර ගැනීමෙන් පෙනී යන්නේ රට දැනට මුහුණ පා ඇති තත්ත්වය හමුවේ ඔහු පෙළෙන මානසික ආතතිය විය හැකියි. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ ඇති නිවේදනය පහත එළෙසින්ම තිබෙනවා.

Secretary to the President surrenders his salary for May to W and OP Social Security Contribution

Secretary to the President, Mr. P.B. Jayasundara has donated his full salary and allowances for the month of May to Government’s W and OP Social Security Contribution.

The Secretary to the President has informed the President that he is making this contribution voluntarily because the President as the Head of State of this nation needs a stress free budget.

Mr. P.B. Jayasundara said that the monthly wage bill of the Government is about Rs.80 billion. If government corporations, Banks and Universities are added, its closer to Rs. 90 to Rs.100 billion.

The President’s visionary leadership and deep commitment to help the poor and vulnerable people by keeping them healthy and protected in the midst of COVID-19 is far in excellence than any other nation. Mr. Jayasundara further stated that he was inspired by the President’s commitment and leadership to make this decision.

If all public servants do so by half of their salary to their own widows and dependents, the Government revenue will increase by about Rs.50 billion and expenditure will decline by Rs.50 billion, thereby budget deficit by Rs.100 billion in one month, Mr. Jayasundara stated.

Saturday, March 28, 2020

En route to Greece?


Those who know what a yield curve is also know well what an inverted yield curve means. Inverted yield curves are not seen frequently. When we did, a recession has followed almost always. Markets are known to be forward looking.

As the global Covid-19 cases show an exponential growth so has been the yield curve of Sri Lankan international sovereign bonds. The worrisome trend during the past weeks which resembles that in Greece just before the debt crisis is unprecedented for Sri Lanka.

Look at the shorter end.

6 month maturity: 4.50% → 5.72% → 11.34% → 21.55%
16 month maturity: 4.78% → 6.03% → 9.99% → 22.50%

Greece was a part of the EU but Sri Lanka has no big brother overlooking the country and ready for rescue. Has everyone been blinded to this by Covid-19?Monday, March 16, 2020

මහ බැංකුවේ හදිසි රැස්වීමක්!

අද (මාර්තු 16) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ හදිසි රැස්වීමක් පැවැත්වුණා. එහිදී  මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පාදක අංක 25 කිනුත්, වාණිජ බැංකු සඳහා වන ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය 1%කිනුත් පහත හෙලනු ලැබුවා. මේ හදිසි තීරණ වල අරමුණ කෝවිඩ්-19 හේතුවෙන් ලංකාවේ ආර්ථිකයට සිදු විය හැකි හානිය අවම කිරීම බව පැවසෙනවා.

ඊයේ (මාර්තු 15) දින හදිසියේ රැස් වූ ඇමරිකාවේ ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුවේ විවට වෙළඳපොළ කමිටුව විසින්ද මේ ආකාරයෙන්ම මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ ලිහිල් කිරීමක් කළා. ඇතැම් විට මහ බැංකුව විසින් ඇමරිකාව කළ දෙය අනුකරණය කළා වෙන්න පුළුවන්.

ඇමරිකාවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීම රටේ ආර්ථිකයට යහපත් ලෙස බලපාන ආකාරය සාමාන්‍යයෙන්නම් පැහැදිලියි. සංසරණයට මුදල් එකතු වූ විට භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වන ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් දේශීය නිෂ්පාදිතයේ යම් වැඩි වීමක් සිදු වෙනවා. නමුත්, ඇමරිකාවේ වුවත් මේ අවස්ථාවේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය අඩාල වී තිබෙන හේතුව සැලකූ විට භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වන ඉල්ලුම කෘතීම ලෙස ඉහළ දැමූ පමණින් කෙතෙක් දුරට නිෂ්පාදිතය ඉහළ යයිද කියන එක සැක සහිතයි.

ඉල්ලුම කෘතීම ලෙස ඉහළ දමා නිෂ්පාදිතය ඉහළ දමා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලංකාවේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණය අවසන් වූ වහාම දැක ගන්නට ලැබුණා. එය කරන්නට උත්සාහ කෙරුණේ විශාල බදු කප්පාදුවක් කිරීම මඟිනුයි. නමුත්, ලංකාවේ තිබුණු ප්‍රශ්නය දේශීය ව්‍යවසාය වල ධාරිතාව තරමට නිෂ්පාදනය කර භාණ්ඩ හා සේවා විකිණිය හැකි ඉල්ලුමක් නොතිබීම නොවූ නිසා මේ බදු කප්පාදුව තුලින් සිදු වුනේ වැඩි වූ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමේ වැඩි වීමක් සිදු නොවී මිල මට්ටම් ඉහළ යාම පමණයි.

මහ බැංකුවේ හදිසි මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ හේතුවෙන් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ නිෂ්පාදිතය ඉහළ යා හැකි ආකාරයක් පෙනෙන්නට නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ අතට වැඩියෙන් මුදල් එන තරමට ආනයන සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වෙන එකයි වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. රටේ දළ දේශීය  නිෂ්පාදිතයට දැනෙන තල්ලුවක් නොලැබුණත්, මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියා මාර්ග නිසා ආණ්ඩුවට දේශීය ණය ගැනීමනම් තරමක් පහසු වෙයි.

කෝවිඩ්-19 ප්‍රශ්නය මතු වන විට ලංකාව හිටියේ ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයක් අබිමුවයි. එහිදී පොඩි සැනසිල්ලකට තිබුණේ පහුගිය අවුරුද්දේ පාස්කු ප්‍රහාර නිසා සිදු වූ පසුබෑම මේ අවුරුද්දේදී නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වීමේදී ආර්ථික වර්ධනය යම් තරමකින් ඉහළ යාමට තිබුණු ඉඩකඩයි. ඒ බලාපොරොත්තුවට කෝවිඩ්-19 ප්‍රහාරය එල්ල වීමත් සමඟ ලංකාවේ ණය අවදානම එකවර ක්ෂණිකව ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය සතිය ඇතුළත ලංකාවේ ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර වල ද්වීතියික වෙළඳපොළ ඵලදා අනුපාතික වක්‍රයේ ආසන්න හා දුරස්ථ අන්ත දෙකම එකවර ක්ෂණිකව පාදක අංක 120-130 අතර ප්‍රමාණයකිනුත්, මැද කොටස පාදක අංක 100කින් පමණකිනුත් ඉහළ යාම නොසලකා හළ  නොහැකි රතු එළියක්. මේ ඉහළ යාම සිදු වී තිබෙන්නේ ඇමරිකාවේ පොලී අනුපාතික පහත වැටෙමින් තිබෙන තත්ත්වයක් යටතේ වීම තත්ත්වයේ  භයානකකම උලුප්පා පෙන්වනවා.

මේ තත්ත්වය යටතේ විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් අලුත් වාණිජ ණය ලබා ගැනීම විශාල අභියෝගයක් බව මහ බැංකුව විසින් තේරුම් නොගන්න හේතුවක් නැහැ. අලුත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති හරහා මුදා හැරෙන අතිරික්ත ද්‍රවශීලතාව රජයට දේශීය ණය ලබා ගන්න උදවුවක් වෙයි. නමුත්, ඉදිරි වසර ඇතුළත ගෙවිය යුතු බිලියන හයක පමණ විදේශ ණය හා වාරික ගෙවන්න වෙන්නේ රුපියල් වලින් නොවන නිසා ප්‍රශ්නයේ දෙවන කොටස එළෙසමයි.